Centrum Medyczne MAVIT | Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Leczenie choroby zezowej u dzieci

Zez jest chorobą, która najczęściej charakteryzuje się nieprawidłowym ustawieniem osi widzenia obu oczu, uciekaniem oka w kierunku nosa lub skroni. To choroba, która może wynikać z zaburzenia mięśni poruszających gałką oczną (co przyczynia się do zmiany kąta patrzenia jednego oka względem drugiego), chorób dziedzicznych, zapalnych lub nowotworowych oczu.

Wczesna diagnostyka i leczenie wady wzroku zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i rozwój dziecka.

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie zeza

Już podczas pierwszej wizyty lekarz okulista może określić, czy u dziecka występuje choroba zezowa.

Diagnozę choroby zezowej rozpoczynamy od szczegółowego wstępnego wywiadu lekarskiego oraz przeprowadzenia podstawowych badań okulistycznych, takich jak:

 • określenie ostrości widzenia
 • ocena ustawienia oczu
 • zmierzenie kąta zeza
 • sprawdzenie obuocznego widzenia

Badania te pozwalają określić typ zeza oraz ustalić kolejne etapy leczenia. W razie konieczności lekarz może skierować na dodatkowe badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarzy innych specjalności.

Podjęcie decyzji o wczesnym leczeniu zeza jest bardzo istotne, gdyż zjawisko to jest normą jedynie u noworodków i może potrwać maksymalnie do wczesnego okresu niemowlęctwa.

Nieprawdziwe jest twierdzenie, że z zeza dziecko wyrośnie. Zaburzenie w nieprawidłowym ułożeniu osi widzenia obu oczu już u trzymiesięcznego niemowlęcia jest zjawiskiem nieprawidłowym, wymagającym konsultacji z lekarzem okulistą.

W ramach specjalistycznej diagnostyki choroby zezowej w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT przeprowadzamy:

 • badanie ostrości wzroku – w zależności od wieku:

o    test uprzywilejowanego spojrzenia
o    karty do badania ostrości wzroku
o    test E, obrazkowy

 • test refleksów rogówkowych (Hirschberga, Krimskiego, Brucknera)
 • test zasłaniania i odsłaniania oka, naprzemiennego zakrycia oczu
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie refrakcji (skiaskopia, badanie refraktometrem)
 • badanie przedniego odcinka i dna oczu*
 • badanie fiksacji (wizuskop)
 • pomiar kąta zeza:

o    za pomocą refleksów rogówkowych
o    za pomocą synoptoforu
o    za pomocą pryzmatu
o    przy użyciu krzyża Maddoxa

 • badanie korespondencji, fuzji i widzenia obuocznego:

o    na synoptoforze
o    test Wortha, Bagoliniego, testy polaryzacyjne
o    testy stereoskopowe (stereoskopy, testy: Titmusa, TNO, Langa, Frisby'ego)

 • badanie zaburzeń akomodacji i konwergencji za pomocą linijki RAF
 • ocena widzenia z użyciem tablic Lei Hyvarinen

*Badanie dna oka przeprowadza się przy rozszerzonych źrenicach, czyli tzw. porażeniu akomodacji. Ze względu na charakter badania, przewidziany czas trwania wizyty to około 2 godziny. Po badaniu, ze względu na rozszerzone źrenice, które nie będą reagować na światło, może wystąpić światłowstręt i gorsze widzenie w szczególności do bliży. Efekt ten może utrzymywać się od 4 do 5 godzin.

Istnieją przypadki, w których diagnoza choroby zezowej wymaga dłuższej obserwacji Pacjenta. Wynikać to może z budowy gałki ocznej, która może stwarzać wrażenie zeza pozornego.

Metody leczenia zeza w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT

Leczenie zachowawcze przy wykorzystaniu okularów oraz soczewek

Dzieciom oraz Pacjentom z zezem akomodacyjnym, związanym z nadwzrocznością średnią lub wysoką, proponujemy noszenie specjalnych okularów korygujących, które wyrównują wadę wzroku, powodują lepsze ustawienie oczu i dają możliwość rozwoju widzenia obuocznego. U niemowląt wykorzystujemy miękkie, silikonowe okulary lub soczewki kontaktowe. Jeśli dziecko ma wadę wzroku obu oczu i noszenie okularów jest jeszcze niemożliwe, wówczas stosujemy specjalistyczne soczewki kontaktowe. Leczenie zachowawcze nie zawsze jest wystarczające, w niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie operacji.

Operacje zeza u dzieci

Celem leczenia operacyjnego, w zależności od operowanego przypadku, jest wzmocnienie lub osłabienie mięśni poruszających gałką oczną. Operacje zeza przeprowadzamy pod pełną narkozą i opieką anestezjologiczną. Czas operacji to około 30 minut. Przez około 1-2 dni po zabiegu Pacjent przebywa na oddziale szpitalnym. Okres rekonwalescencji trwa do 6 tygodni.

Operacje zeza u dzieci wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ.

Przed przeprowadzeniem zabiegu zlecamy wykonanie dodatkowych badań:

 • morfologia
 • poziom cukru we krwi (na czczo)
 • badanie HCV
 • badanie krzepnięcia (APTT i INR)
 • badanie poziomu sodu i potasu we krwi

Zabiegi przeprowadzane są na czczo, wskazane jest zatem, by ostatni posiłek był na 6 godzin przed planowaną operacją. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Lekarze wykonujący operacje zeza w Centrum Medycznym MAVIT:

 • dr n. med. Witold Korzekwa, specjalista chorób oczu
 • dr. n. med. Liliana Prudło, specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Ewa Wójcik, specjalista chorób oczu
 • lek. Aleksandra Bednarczyk, specjalista chorób oczu
 • lek. Weneta Stręk, specjalista chorób oczu
 • lek. Aleksandra Zielińska, specjalista chorób oczu