Centrum Medyczne MAVIT | Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Operacje zeza u dzieci

Zez jest chorobą, która najczęściej charakteryzuje się nieprawidłowym ustawieniem osi widzenia obu oczu, uciekaniem oka w kierunku nosa lub skroni. To choroba, która może wynikać z zaburzenia mięśni poruszających gałką oczną (co przyczynia się do zmiany kąta patrzenia jednego oka względem drugiego), chorób dziedzicznych, zapalnych lub nowotworowych oczu.

Wczesna diagnostyka i leczenie wady wzroku daje małym Pacjentom szansę na spełnienie marzeń o byciu strażakiem, pilotem czy uprawianiu sportów ruchowych, a przede wszystkim zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i rozwój dziecka. 

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT otwieramy dla najmłodszych Pacjentów, oferując operacyjne leczenie choroby zezowej również w ramach kontraktu z NFZ. Nasi lekarze dokładają wszelkich starań, aby zapewnić naszym Pacjentom, także tym najmłodszym, fachową i specjalistyczną opiekę.

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie zeza

Już podczas pierwszej wizyty nasz lekarz okulista może określić, czy u małego Pacjenta mamy do czynienia z choroba zezową.

Diagnozę choroby zezowej rozpoczynamy od szczegółowego, wstępnego wywiadu lekarskiego oraz przeprowadzenia podstawowych badań okulistycznych, takich jak:

 • określenie ostrości widzenia
 • ocena ustawienia oczu
 • zmierzenie kąta zeza
 • sprawdzenie obuocznego widzenia

Badania te pozwalają określić typ zeza oraz ustalić kolejne etapy leczenia. W razie konieczności lekarz może skierować na dodatkowe badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarzy innych specjalności.

Podjęcie decyzji o wczesnym leczeniu zeza jest bardzo istotne, gdyż zjawisko to normalne jest jedynie u noworodków i może potrwać do wczesnego okresu niemowlęcego. Pamiętajmy, iż mylne są twierdzenia, że z zeza dziecko wyrośnie. Zaburzenia w nieprawidłowym ułożeniu osi widzenia obu oczu, już u trzymiesięcznego niemowlęcia są zjawiskiem nieprawidłowym - wymagającym konsultacji z lekarzem okulistą.

W ramach specjalistycznej diagnostyki choroby zezowej w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT przeprowadzamy:

 • badanie ostrości wzroku - w zależności od wieku:
  • test uprzywilejowanego spojrzenia
  • karty do badania ostrości wzroku
  • test E, obrazkowy
 • test refleksów rogówkowych (Hirschberga, Krimskiego, Brucknera)
 • test zasłaniania i odsłaniania oka, naprzemiennego zakrycia oczu
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie refrakcji (skiaskopia, badanie refraktometrem)
 • badanie przedniego odcinka i dna oczu*
 • badanie fiksacji (wizuskop)
 • pomiar kąta zeza:
  • za pomocą refleksów rogówkowych
  • za pomocą synoptoforu
  • za pomocą pryzmatu
  • przy użyciu krzyża Maddoxa
 • badanie korespondencji, fuzji i widzenia obuocznego:
  • na synoptoforze
  • test Wortha, Bagoliniego, testy polaryzacyjne
  • testy stereoskopowe (stereoskopy, testy: Titmusa, TNO, Langa, Frisby'ego)
 • badanie zaburzeń akomodacji i konwergencji za pomocą linijki RAF
 • ocena widzenia z użyciem tablic Lei Hyvarinen

*badanie dna oka przeprowadza się przy rozszerzonych źrenicach, czyli tzw. zaburzeniu akomodacji. Ze względu na charakter badania, przewidziany czas trwania wizyty to około 2 godziny. Po badaniu, ze względu na rozszerzone źrenice, które nie będą reagować na światło, może wystąpić światłowstręt i gorsze widzenie w szczególności do bliży. Efekt ten może utrzymywać się do 4-5 godzin.

Istnieją przypadki, w których diagnoza choroby zezowej wymaga dłuższej obserwacji Pacjenta. Wynikać to może z budowy gałki ocznej, która może stwarzać wrażenie zeza pozornego.

Metody leczenia zeza w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT

Leczenie zachowawcze przy wykorzystaniu okularów oraz soczewek

Dzieciom do 3 roku życia oraz Pacjentom z zezem akomodacyjnym, związanym z nadwzrocznością średnią lub wysoką, proponujemy noszenie specjalnych okularów korygujących, które wyrównują wadę wzroku. Powodują one, że każdym okiem widzi się podobnie.

U niemowląt wykorzystujemy miękkie, silikonowe okulary lub soczewki kontaktowe. Jeśli dziecko ma wadę wzroku obu oczu i noszenie okularów jest jeszcze niemożliwe, wówczas stosujemy specjalistyczne soczewki kontaktowe. Leczenie zachowawcze nie zawsze jest wystarczające - w tych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie operacji chirurgicznej.

Leczenie operacyjne

Celem leczenia operacyjnego, w zależności od operowanego przypadku, jest wzmocnienie lub osłabienie mięśni wprawiających w ruch gałkę oczną. Operacje zeza przeprowadzamy pod pełną narkozą i opieką anestezjologiczną. Czas operacji to około 30 minut. Przez około 2-3 dni po zabiegu Pacjent przebywa na oddziale szpitalnym. Okres rekonwalescencji trwa do 6 tygodni.

Przed przeprowadzeniem zabiegu zlecamy wykonanie dodatkowych badań:

 • morfologia
 • poziom cukru we krwi (na czczo)
 • badanie HCV
 • badanie krzepnięcia (APTT i INR)
 • badanie poziomu sodu i potasu we krwi

Zabiegi przeprowadzane są na czczo, wskazane jest więc, aby ostatni posiłek był na 6 godzin przed planowaną operacją. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Lekarze wykonujący operacje zeza w Centrum Medycznym MAVIT:

 • Dr n. med. Witold Korzekwa, specjalista chorób oczu
 • Dr n. med. Ewa Wójcik, specjalista chorób oczu
 • Lek. med. Weneta Stręk, specjalista chorób oczu
 • Lek. med. Aleksandra Zielińska, specjalista chorób oczu