Centrum Medyczne MAVIT | Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Cennik

Cennik obowiązuje od 29.09.2014. Ceny podano w PLN.

LARYNGOLOGIA

Konsultacje »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja laryngologiczna podstawowa 120
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu 150
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu oraz badaniem audiometrycznym lub badaniem tympanometrycznym 180
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu oraz badaniem audiometrycznym i badaniem tympanometrycznym 200
Konsultacja laryngologiczna z pełną oceną endoskopową - nos, gardło, ucho, krtań 250
Konsultacja laryngologiczna z pełną oceną endoskopową - nos, gardło, ucho, krtań oraz badaniem audiometrycznym i badaniem tympanometrycznym 300
Konsultacja logopedyczna - diagnoza 120
Konsultacja logopedyczna - terapia 90
Konsultacja laryngologiczno - alergologiczna 120
Testy płatkowe 160
Testy skórne 7
Spirometria 30
Odczulanie 60
Rynomanometria 86
Wizyta kontrolna pozabiegowa/pooperacyjna 80
- wraz ze zdjęciem szwów 100
- wraz ze zmianą opatrunku 100
- wraz z usunięciem tamponady z nosa 150
Diagnostyka chrapania (założenie Apneagraphu na noc) 400
Operacje laryngologiczne »
Usługa Cena (PLN)
Adenotomia (usunięcie trzeciego migdałka) - dzieci -
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) – dzieci -
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera – dzieci -
Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe - dzieci -
Adenotomia + tonsillotomia + włożenie drenu w błony bębenkowe - dzieci -
Adenotomia + tonsillotomia z użyciem shavera + włożenie drenu w błony bębenkowe - dzieci -
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - dzieci -
Tonsillektomia wewnątrztorebkowa (usunięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dzieci -
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - dorośli -
Tonsillektomia wewnątrztorebkowa (usunięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dorośli -
Adenotomia + tonsillotomia - dorośli -
Adenotomia + tonsillotomia z użyciem shavera - dorośli -
Włożenie drenów w błony bębenkowe -
Wycięcie wędzidełka języka w znieczuleniu ogólnym - dzieci -
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) -
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) oraz korekcja małżowin nosowych metodą Ravor -
Rhinoplastyka nosa (plastyka nosa zewnętrznego) -
Korekcja małżowin nosowych metodą Ravor -
Korekcja małżowin nosowych metodą koblacji -
Zabiegi na podniebieniu (języczek oraz Ravor podniebienia) -
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) - metoda klasyczna + bad. histopatologiczne -
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) - z użyciem shavera + bad. histopatologiczne  -
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca jednostronna / obustronna -
Repozycja kości nosa, z gipsem -
Operacja ślinianki podżuchwowej -
Operacja ślinianki przyusznej -
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi -
Operacja usunięcia torbieli środkowej szyi -
Operacja likwidująca chrapanie -
Radykalna operacja ucha -
Rekonstrukcja błony bębenkowej przez drażnienie (1 zabieg) -
Mikrochirurgia krtani z pobraniem materiału tkankowego do badania his-pat poniżej 18 r.ż. -
Mikrochirurgia krtani z pobraniem materiału tkankowego do badania his-pat powyżej 17 r.ż. -
Usunięcie płytki/materiału zespalającego -

Informacje na temat cen operacji można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub telefonicznie pod numerem +32 358 77 00

Operacje laryngologiczne z wykorzystaniem lasera diodowego »
Usługa Cena (PLN)
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) -
Adenotomia + tonsillotomia + włożenie drenu w błony bębenkowe -
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) -
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) -
Operacja kolca przegrody nosowej -
Operacja listwy przegrody nosowej -
Usunięcie zrostów wewnątrznosowych -
Polypektomia (usunięcie polipów nosa) + bad. histopatologiczne -
Usunięcie polipa krwotocznego przegrody nosa -
Operacja żylaków przegrody nosa -
Operacja niewykształconych nozdrzy tylnych - noworodki, małe dzieci -
Korekcja małżowin nosowych -
Konchoplastyka + konchotomia (redukcja małżowin nosowych + korekcja cz. kostnej małżowiny) -
Plastyka podniebienia miękkiego -
Operacja likwidująca chrapanie -
Usunięcie drobnych zmian w obrębie gardła (brodawki, włókniaki, leukoplakia) -
Zmniejszenie masy języka, częściowe wycięcie języka -
Polip struny głosowej, brodawczaki krtani -
Poszerzenie głośni w przypadku porażenia strun głosowych (arytenoidektomia laserowa) -
Usunięcie struny głosowej (chordektomia) -
Bezkrwawe usunięcie zmian guzowatych z jamy ustnej i gardła (waporyzacja) -
Myringotomia (paracenteza) -
Wycięcie wędzidełka języka - w znieczuleniu ogólnym -
Wycięcie wędzidełka języka - w znieczuleniu miejscowym -

Informacje na temat cen operacji można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub telefonicznie pod numerem +32 358 77 00

Laryngologiczne zabiegi endoskopowe »
Usługa Cena (PLN)
Adenotomia + tonsillotomia metodą endoskopową - dzieci -
Septoplastyka metodą endoskopową -
FESS - chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - dzieci -
FESS - chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - dorośli -
FESS z plastyką przegrody nosowej i małżowin nosowych -
Płukanie zatok hydrodebriderem -
FESS wraz z płukaniem wszystkich zatok hydrodebriderem -
Sialoendoskopia diagnostyczna -
Sialoendoskopia operacyjna -

Informacje na temat cen operacji można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub telefonicznie pod numerem +32 358 77 00

Drobne zabiegi laryngologiczne »
Usługa Cena (PLN)
Wycinanie drobnych zmian z badaniem hist-pat 500 - 800
Szycie rany skóry (ponad 3 szwy) 270
Szycie małej rany skóry (do 3 szwów) 150
Zdjęcie szwów 100
Zmiana opatrunku 100
Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego - do 4 wizyt 200
Koagulacja krwawienia (metodą Ravor lub biokoagulacją) 400
Punkcja zatok obustronna metodą Sino-Ject 300
Punkcja zatok jednostronna metodą Sino-Ject 200
Płukanie zatok (cykl 6 zabiegów) 300
Jednokrotne płukanie zatok 70
Płukanie uszu 70
Pędzlowanie gardła 70
Tamponada przednia nosa 200
Tamponada tylna nosa 350
Tamponada ucha 100
Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha (w znieczuleniu miejscowym) 150
Usunięcie ciała obcego z gardła (w znieczuleniu miejscowym) 200
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki 800
Przecięcie wędzidełka języka - dzieci (w znieczuleniu miejscowym) 200
Wyłuszczenie kaszaka, włókniaka, tłuszczaka 500
Nacięcie ropnia okołomigdałowego (w znieczuleniu miejscowym) 300
Kateteryzacja trąbki Eustachiusza 320
Rinoskopia tylna 300
Rinoskopia tylna i fiberoskopia krtani 400
Otoskopia mikroskopowa 400
Wszczepienie implantów Pillar 3300

Ceny zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji. Ze względu na zalecenia lekarza operującego związane z przewidywanym przebiegiem operacji, cena wskazana w cenniku może ulec zmianie. O zmianie ceny Pacjent jest informowany przed wyrażeniem zgody na przeprowadzenie operacji.

Audiologia i foniatria »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja audiologiczna (zawiera 2 badania z 3: audiometria, tympanometria i otoemisja) 150
Konsultacja audiologiczna (zawiera badania: audiometria, tympanometria i otoemisja) 200
Konsultacja foniatryczna z badaniem wideostroboskopowym wraz z zapisem na płycie CD 180
Badanie BERA z opisem 300
Badanie przesiewowe słuchu u niemowląt do 1 roku 150
Audiometria 30
Audiometria tonalna nadprogowa (próba SISI) 30
Audiometria słowna 40
Audiometria w wolnym polu 40
Tympanometria 30
UCL (próg dyskomfortu słyszenia) 20
MCL (próg komfortowego słyszenia) 20
DPOAE/TEOAE (otoemisja akustyczna) 50
Badanie przesiewowe noworodków, niemowląt i dzieci do 3 roku życia (DPOAE/TEOAE + ABR próg słuchu) 250
Badanie VNG - videonystagmografia 200

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

Konsultacje »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej 120
 
Operacje z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej »
Usługa Cena (PLN)
Rekonstrukcja wielu kości twarzo-czaszki -
Chirurgiczne korekcje kostnych wad zgryzu -
Progenia (zabieg jednoszczękowy oraz dwuszczękowy) -
Remodeling kości -
Operacyjne leczenie pojedynczych złamań kości w obrebie twarzoczaszki -
Operacyjne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowych -
Wyłuszczanie dużych torbieli -
Wycięcie torbieli dna jamy ustnej -
Chirurgiczne leczenie nowotworów -
Przeszczepy kości twarzoczaszki -
Leczenie stanów zapalnych kości -
Operacje zatok szczękowych -
Inne operacje kości twarzoczaszki -
Egzereza (wyrwanie) zakończeń nerwu trójdzielnego -
Operacja ślinianki podżuchwowej -
Operacja ślinianki przyusznej -
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca jednostronna oraz obustronna -
Endoskopowa operacja zatoki -
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki -
 

Informacje na temat cen operacji można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub telefonicznie pod numerem +32 358 77 00

Zabiegi stomatologiczne »
Usługa Cena (PLN)
Usuwanie zębów mlecznych 100
Usuwanie zębów stałych 200
Usuwanie zębów z dłutowaniem 300
Operacyjne usuwanie pozostawionych korzeni 500
Usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym  -
- Znieczulenie ogólne dożylne 250
- Znieczulenie ogólne z intubacją 450
- Usunięcie zęba jednokorzeniowego 150
- Usunięcie zęba wielokorzeniowego 250
Usunięcie zęba jednokorzeniowego 150
Usunięcie zęba wielokorzeniowego 250
Usuwanie zębów zatrzymanych 500 - 1000
Usuwanie zębów dodatkowych 500
Resekcja zębów przednich 500
Resekcja zębów bocznych 800
Podcięcie wędzidełka wargi górnej (plastyka) 500
Podcięcie wędzidełka języka (plastyka) 200
Wycięcie przerostów błony śluzowej 500
Wycięcie kieszeni dziąsłowej 200
Operacje torbieli (zębopochodnych, kostnych, śluzowych) 600 - 1500
Blokada do gałęzi nerwów 100
Nacięcie i drenaż ropnia w znieczuleniu miejscowym 300
Wszczepienie implantu -
Czyszczenie wyrostków zębowych z podaniem emdogeinu 800
Przeszczep tkanek miękkich 600
Plastyka połączeń ustno-zatokowych 400
Odsłonięcie zęba ze wskazań ortodontycznych w znieczuleniu miejscowym 400
Zaopatrzenie krwawienia poekstrakcyjnego 150
Wycinanie drobnych zmian z badaniem hist-pat 200 - 800
Wszczepienie implantu -
Odbudowa protetyczna na implancie -
Operacje podniesienia dna zatoki -
Operacje odbudowy kości szczęki i żuchwy biomateriałami -
Specjalistyczne leczenie chorób przyzębia -
Odbudowy wyrostków zębowych -
Zachowawczo-ortopedyczne leczenie złamania kości -
Zachowawczo-ortopedyczne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowych -

Informacje na temat cen niepodanych zabiegów można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub telefonicznie pod numerem +32 358 77 00

Ceny zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji.

Drobne zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej »
Usługa Cena (PLN)
Pobieranie wycinków do badania hist-pat. 200 - 800
Repozycja zwichniętej żuchwy 500 - 1000
Szycie rany błony śluzowej 200
Szycie rany skóry (ponad 3 szwy) 270
Szycie małej rany skóry (do 3 szwów) 150
Zdjęcie szwów 100
Zmiana opatrunku 100
Przeleczenie i resekcja zęba wybitego po urazie 600
Pokrycie bezpośrednie miazgi zęba 200
Ekstyrpacja miazgi i opatrunek tymczasowy 400
 

Ceny operacji oraz zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji.

OKULISTYKA

Konsultacje »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna podstawowa 120
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna siatkówkowa 180
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna profesorska 250
Kwalifikacja do operacji zaćmy 200
Kwalifikacja do operacji zaćmy (soczewki toryczne i multifokalne) 250
Kwalifikacja do operacji zaćmy z jaskrą 250
Kwalifikacja do operacji jaskry 250
Kwalifikacja do zabiegu witrektomii 250
Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej 200
Kwalifikacja do operacji zeza 150
Kwalifikacja do drobnego zabiegu 100
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z doborem okularów 80
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z jaskrą z doborem okularów 80
Badanie kontrolne po zabiegu witrektomii 80

Zabiegi okulistyczne »
  Usługa Cena (PLN)
1.

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem jednoczęściowej zwijalnej soczewki sferycznej ZEISS

3 100* 3 300
2.

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego ALCON Acrysof IQ Natural

3 700
3.

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki torycznej ALCON Acrysof Toric lub analogicznej ZEISS, Human Optics lub Lentis

4 800
4. Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki multifokalnej:
  - Lentis Comfort 4 950
  - Lentis Mplus lub Human Optics diffractiva 5 800
  - ZEISS LISA 6 000
  - ALCON Acrysof ReSTOR Natural lub ZEISS LISA tri (trzyogniskowa) 6 800
5. Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki multifokalnej torycznej:
  - Lentis Mplus Toric 6 950
  - ALCON Acrysof ReSTOR Toric Natural 7 800
6.

Zabieg łączony usunięcia zaćmy z jaskrą wraz ze wszczepem soczewki zwijalnej

5 000
7.

Operacja jaskry

3 300
8. Operacja jaskry z zastosowaniem implantu drenującego ExPress 5 500
9.

Operacja witrektomii

5 600
10.

Operacja witrektomii z zastosowaniem oleju silikonowego i/lub gazu

6 000
11.

Operacja łączona: witrektomia z jednoczasowym usunięciem zaćmy i wszczepem soczewki zwijalnej

7 000
12. Operacja zeza 2 500
13. Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis 2 300
14. Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis w cukrzycowym obrzęku plamki 2 000
15. Iniekcja doszklistkowa preparatu Jetrea 9 800
16. Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex 6 000
17. Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea 1 900
18. Brodawka/kaszak
od 350
19. Kępki żółte (jedna powieka) od 350
20. Operacje powiekowe od 600
21. Rany skóry (powierzchowne) od 350
22. Skrzydlik od 1 000
23. Usunięcie gradówki od 350
24. Ostrzyknięcie gradówki od 200
25. Sondowanie dróg łzowych u dzieci od 300

W przypadku pozycji 1-6 cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.

W przypadku pozycji 7-12 cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.

W przypadku pozycji 16-23 w zależności od rozległości zabiegu.

W przypadku pozycji 16-21 cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.

W przypadku pozycji 1-23 ceny dotyczą zabiegów jednego oka, obejmują hospitalizację do 12 godzin.

* Cena promocyjna obowiązuje do końca czerwca 2014 roku i obejmuje operację jednego oka, konsultację, opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.

Badania okulistyczne »
Usługa Cena (PLN)
Angiografia fluorescencyjna 200
Angiografia indocyjaninowa 700
OCT (dwoje oczu) 150
OCT (jedno oko) 100
Dokumentacja fotograficzna dna oka 70
Badanie histopatologiczne od 70
Badanie na synoptoforze 50
Komputerowe badanie wzroku 20
Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego 200
Kolejna perymetria 70
Perymetria (jedno oko) 50
Perymetria (dwoje oczu) 80
Płukanie kanalików łzowych 100
Pachymetria (jedno oko) 50
Pentacam 50
Posiew (jedno oko) 40
Tonometria komputerowa bezdotykowa 40
Tonometria aplanacyjna 40
Topografia rogówki z opisem 100
Topografia rogówki 50
USG gałki ocznej w prezentacji A i B (dwoje oczu) 80
Usługi okulistyczne - Laseroterapia »
  Usługa Cena (PLN)
1. Fotokoagulacja ogniskowa  (jedno oko) 300
2. Panfotokoagulacja laserowa (jedno oko)  350
3. YAG (irydotomia, kapsulotomia, trabekuloplastyka) (jedno oko) 300
4. SLT (Selektywna Laserowa Trabekulektomia) (jedno oko) 400
5. Badanie kontrolne do 4 tygodni po zabiegu (jedno oko) 80
Usługi okulistyczne - Kontaktologia »
  Usługa Cena (PLN)
1. Dobór soczewek miękkich sferycznych od 120
2. Dobór soczewek miękkich torycznych od 180
3. Dobór soczewek - stożek lub sztywne RGP od 640
4. Dobór soczewek bitorycznych od 780
5. Badanie kontrolne 50
6. Badanie dna oka 50
7. Wizyta specjalistyczna bez doboru soczewek 120
W przypadku pozycji 1-4 cena zależy od rodzaju dobieranych soczewek.

RTG

Zdjęcia rentgenowskie »
Usługa Cena (PLN)
Panoramiczne zdjęcie szczęk i żuchwy 60
Punktowe zdjęcie zęba  20
Zdjęcie celowane na ząb obrotnika 25
Zdjęcie celowane siodełka tureckiego 25
Zdjęcie czaszki PA + bok 40
Zdjęcie dłoni porównawcze PA 30
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe 40
Zdjęcie klatki piersiowej PA 35
Zdjęcie klatki piersiowej PA + bok 60
Zdjęcie kości krzyżowej AP + bok 35
Zdjęcie kości nosowej boczne 25
Zdjęcie kości ogonowej AP + bok 35
Zdjęcie kości piętowej boczne+ osiowe 30
Zdjęcie kości podudzia AP + bok 30
Zdjęcie kości ramieniowej AP + bok 30
Zdjęcie kości udowej AP + bok 35
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 55
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP + bok 55
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP + bok 30
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 30
Zdjęcie łopatki 25
Zdjęcie miednicy AP 35
Zdjęcie mostka boczne 25
Zdjęcie nadgarstka PA + bok 30
Zdjęcie obojczyka 25
Zdjęcie oczodołów PA + bok 30
Zdjęcie palca AP + bok 25
Zdjęcie pięt porównawcze boczne 25
Zdjęcie skoliozy całego kręgosłupa AP 40
Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze AP 35
Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze AP + bok 45
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 35
Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych 35
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe 50
Zdjęcie stawu barkowego AP 25
Zdjęcie stawu biodrowego 30
Zdjęcie stawu łokciowego AP + bok 30
Zdjęcie stóp porównawcze PA + bok 35
Zdjęcie twarzoczaszki 30
Zdjęcie uszu 40
Zdjęcie zatok 35
Zdjęcie żeber skośne 30
Zdjęcie żuchwy PA 30
Zdjęcie żuchwy skośne wg Cieszyńskiego 30
Wynik badania RTG na kliszy 15
 

W cenie zawarty jest zapis zdjęć na płycie CD oraz opis radiologiczny (nie dotyczy punktowych zdjęć zęba, dla których opisy nie są wykonywane).

Opis jest wykonywany w ciągu 2-3 dni roboczych.

INNE

Pozostałe usługi »
Usługa Cena (PLN)
Hospitalizacja - 1 doba 300
Hospitalizacja dzienna - do 12 godzin 150
Pobranie wymazu 55
Znieczulenie ogólne dożylne 250
Znieczulenie ogólne z intubacją 500
Indywidualna opieka pielęgniarska - do 12 godzin 350
Wypisanie recepty 20
Wypisanie zaświadczenia lekarskiego /cena netto/ 80

Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na wszystkie zabiegi i operacje, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 2000 pln. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu, wykonywane są na miejscu przez personel Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT.