Centrum Medyczne MAVIT | Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Cennik

Cennik obowiązuje od 20.04.2015. Ceny podano w PLN.

LARYNGOLOGIA / AUDIOLOGIA / ALERGOLOGIA

Konsultacje »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja laryngologiczna podstawowa 120
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu 150
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu oraz badaniem audiometrycznym lub badaniem tympanometrycznym 180
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu oraz badaniem audiometrycznym i badaniem tympanometrycznym 200
Konsultacja laryngologiczna z pełną oceną endoskopową - nos, gardło, ucho, krtań 250
Konsultacja laryngologiczna z pełną oceną endoskopową - nos, gardło, ucho, krtań oraz badaniem audiometrycznym i badaniem tympanometrycznym 300
Wizyta kontrolna pozabiegowa/pooperacyjna 80
- wraz ze zdjęciem szwów 100
- wraz ze zmianą opatrunku 100
- wraz z usunięciem tamponady z nosa 150
Diagnostyka chrapania (założenie Apneagraphu na noc) 400
Operacje laryngologiczne »
Usługa Cena (PLN)
Adenotomia (usunięcie trzeciego migdałka) - dzieci 1800
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) - dzieci 2000
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dzieci 2800
Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe - dzieci 2000
Adenotomia + tonsillotomia + włożenie drenu w błony bębenkowe - dzieci 2200
Adenotomia + tonsillotomia z użyciem shavera + włożenie drenu w błony bębenkowe - dzieci 3000
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - dzieci 2200
Tonsillektomia wewnątrztorebkowa (usunięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dzieci 3000
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - dorośli 2000
Tonsillektomia wewnątrztorebkowa (usunięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dorośli 2800
Adenotomia + tonsillotomia - dorośli 2000
Adenotomia + tonsillotomia z użyciem shavera - dorośli 2800
Adenotomia + paracenteza 2000
Włożenie drenów w błony bębenkowe 1600
Wycięcie wędzidełka języka w znieczuleniu ogólnym - dzieci 1600
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) 2800
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) oraz korekcja małżowin nosowych metodą Ravor 3500
Rhinoplastyka nosa (plastyka nosa zewnętrznego) 3500-6500
Korekcja małżowin nosowych (tylko śluzówki) metodą Ravor 1200
Korekcja małżowin nosowych (śluzówki i części kostnej) metodą Ravor 1800
Korekcja małżowin nosowych (tylko śluzówki) metodą koblacji 1500
Zabiegi na podniebieniu (języczek oraz Ravor podniebienia) 1400
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) - metoda klasyczna + badanie histopatologiczne 2500
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) - z użyciem shavera + badanie histopatologiczne  3500
Operacja przetoki przedusznej 3500
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca jednostronna 2700
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca obustronna 3500
Repozycja kości nosa, z gipsem 1300
Operacja ślinianki podżuchwowej 5000
Operacja ślinianki przyusznej 6000
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi 4500
Operacja usunięcia torbieli środkowej szyi 5000
Operacja likwidująca chrapanie 3000
Radykalna operacja ucha 5500
Rekonstrukcja błony bębenkowej przez drażnienie (1 zabieg) 200
Mikrochirurgia krtani z pobraniem materiału tkankowego do badania badanie histopatologicznego poniżej 18 roku życia 3000
Mikrochirurgia krtani z pobraniem materiału tkankowego do badania badanie histopatologiczne powyżej 17 roku życia 2500
Usunięcie płytki/materiału zespalającego 1500-4000
Tympanoplastyka 6000


Operacje laryngologiczne z wykorzystaniem lasera diodowego »
Usługa Cena (PLN)
Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe 2800
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) 2900
Adenotomia + tonsillotomia + włożenie drenu w błony bębenkowe 3100
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) 3100
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) 3700
Operacja kolca przegrody nosowej 2500
Operacja listwy przegrody nosowej 2500
Usunięcie zrostów wewnątrznosowych 2000
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) + badanie histopatologiczne 3200
Usunięcie polipa krwotocznego przegrody nosa 2600
Operacja żylaków przegrody nosa 3000
Operacja niewykształconych nozdrzy tylnych - noworodki, małe dzieci 3500
Korekcja małżowin nosowych 2000
Konchoplastyka + konchotomia (redukcja małżowin nosowych + korekcja cz. kostnej małżowiny) 2600
Plastyka podniebienia miękkiego 2200
Operacja likwidująca chrapanie 4000
Usunięcie drobnej zmiany w jamie ustnej 900
Usunięcie drobnych zmian w obrębie gardła (brodawki, włókniaki, leukoplakia) 2000
Zmniejszenie masy języka, częściowe wycięcie języka 2200
Polip struny głosowej, brodawczaki krtani 3200
Poszerzenie głośni w przypadku porażenia strun głosowych (arytenoidektomia laserowa) 4000
Usunięcie struny głosowej (chordektomia) 4000
Bezkrwawe usunięcie zmian guzowatych z jamy ustnej i gardła (waporyzacja) 2600
Myringotomia (paracenteza) 1800
Wycięcie wędzidełka języka - w znieczuleniu ogólnym 2000
Wycięcie wędzidełka języka - w znieczuleniu miejscowym 1400


Laryngologiczne zabiegi endoskopowe »
Usługa Cena (PLN)
Adenotomia + tonsillotomia metodą endoskopową 3000
Septoplastyka metodą endoskopową 3500
FESS - chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - dzieci 5200-7500
FESS - chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - dorośli 5000-7000
FESS z plastyką przegrody nosowej i małżowin nosowych 7000-10000
Płukanie zatok hydrodebriderem od 4500
FESS wraz z płukaniem wszystkich zatok hydrodebriderem 8500
Sialoendoskopia diagnostyczna 1700
Sialoendoskopia operacyjna 3500


Drobne zabiegi laryngologiczne »
Usługa Cena (PLN)
Wycinanie drobnych zmian z badaniem histopatologicznym 500-800
Szycie rany skóry (ponad 3 szwy) 270
Szycie małej rany skóry (do 3 szwów) 150
Zdjęcie szwów 100
Zmiana opatrunku 100
Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego - do 4 wizyt 200
Koagulacja krwawienia (metodą Ravor lub biokoagulacją) 400
Punkcja zatok obustronna metodą Sino-Ject 300
Punkcja zatok jednostronna metodą Sino-Ject 200
Płukanie zatok (cykl 6 zabiegów) 300
Jednokrotne płukanie zatok 70
Płukanie uszu 70
Pędzlowanie gardła 70
Tamponada przednia nosa 200
Tamponada tylna nosa 350
Tamponada ucha 100
Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha (w znieczuleniu miejscowym) 150
Usunięcie ciała obcego z gardła (w znieczuleniu miejscowym) 200
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki 800
Przecięcie wędzidełka języka - dzieci (w znieczuleniu miejscowym) 200
Wyłuszczenie kaszaka, włókniaka, tłuszczaka 500
Nacięcie ropnia okołomigdałowego (w znieczuleniu miejscowym) 300
Kateteryzacja trąbki Eustachiusza 320
Rinoskopia tylna 300
Rinoskopia tylna i fiberoskopia krtani 400
Otoskopia mikroskopowa 400
Wszczepienie implantów Pillar 3300
Inhalacja AMSA (10 zabiegów) 200
Inhalacja AMSA (1 zabieg) 25
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego 200
Założenie obturatora przegrody nosa 500

Ceny zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji. Ze względu na zalecenia lekarza operującego związane z przewidywanym przebiegiem operacji, cena wskazana w cenniku może ulec zmianie. O zmianie ceny Pacjent jest informowany przed wyrażeniem zgody na przeprowadzenie operacji.

Audiologia i foniatria, diagnostyka niedosłuchu centralnego, logopedia »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja audiologiczna (zawiera 2 badania z 3: audiometria, tympanometria i otoemisja) 150
Konsultacja audiologiczna (zawiera badania: audiometria, tympanometria i otoemisja) 200
Konsultacja foniatryczna z badaniem wideostroboskopowym wraz z zapisem na płycie CD 180
Badanie BERA z opisem 300
Badanie przesiewowe słuchu u niemowląt do 1 roku 150
Audiometria 30
Audiometria tonalna nadprogowa (próba SISI) 30
Audiometria słowna 40
Audiometria w wolnym polu 40
Tympanometria 30
UCL (próg dyskomfortu słyszenia) 20
MCL (próg komfortowego słyszenia) 20
DPOAE/TEOAE (otoemisja akustyczna) 50
Badanie przesiewowe noworodków, niemowląt i dzieci do 3 roku życia (DPOAE/TEOAE + ABR próg słuchu) 250
Badanie VNG - videonystagmografia 200
Diagnostyka niedosłuchu centralnego - pakiet 640
Konsultacja audiologiczna (wraz z badaniami: audiometria tonalna, audiometria impedancyjna i otoemisja akustyczna) 200
Badanie BERA (z opisem i omówieniem wyników przez lekarza) cena promocyjna w ramach pakietu 200
Konsultacja psychologiczna 120
Testy zaburzeń percepcji słuchowej (platforma badań zmysłów, audiometria mowy, audiometria mowy w szumie) 120
Konsultacja audiologiczna z określeniem profilu niedosłuchu centralnego bezpłatnie
Konsultacja logopedyczna - diagnoza 120
Konsultacja logopedyczna - terapia 90
Konsultacja laryngologiczno-alergologiczna 120
Alergologia »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja alergologiczna (z ewentualną oceną endoskopową nosa) 150
Konsultacja alergologiczna z testami skórnymi punktowymi (1 panel) 200
Konsultacja alergologiczna kontrolna 120
Testy skórne punktowe, zestaw alergenów wziewnych 100
Testy skórne punktowe, zestaw alergenów pokarmowych 100
Testy z krwi na swoiste IgE – panel alergenów wziewnych 150
Testy z krwi na swoiste IgE – panel alergenów pokarmowych 150
Testy z krwi na swoiste IgE – panel alergenów mieszanych 150
Spirometria 30
Odczulanie (za alergen) 60
Rynomanometria 90

Testy alergiczne mogą być wykonane jedynie po uprzedniej konsultacji alergologicznej.

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

Konsultacje »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej 120
 
Operacje z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej »
Usługa Cena (PLN)
Rekonstrukcja wielu kości twarzoczaszki -
Chirurgiczne korekcje kostnych wad zgryzu -
Progenia (zabieg jednoszczękowy oraz dwuszczękowy) -
Remodeling kości -
Operacyjne leczenie pojedynczych złamań kości w obrebie twarzoczaszki -
Operacyjne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowych -
Wyłuszczanie dużych torbieli -
Wycięcie torbieli dna jamy ustnej -
Chirurgiczne leczenie nowotworów -
Przeszczepy kości twarzoczaszki -
Leczenie stanów zapalnych kości -
Operacje zatok szczękowych -
Inne operacje kości twarzoczaszki -
Egzereza (wyrwanie) zakończeń nerwu trójdzielnego -
Operacja ślinianki podżuchwowej -
Operacja ślinianki przyusznej -
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca (jednostronna oraz obustronna) -
Endoskopowa operacja zatoki -
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki -

Informacje na temat cen operacji można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub telefonicznie pod numerem +32 358 77 00

Zabiegi stomatologiczne »
Usługa Cena (PLN)
Usuwanie zębów mlecznych 100
Usuwanie zębów stałych 200
Usuwanie zębów z dłutowaniem 300
Operacyjne usuwanie pozostawionych korzeni 500
Usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym  -
- Znieczulenie ogólne dożylne 250
- Znieczulenie ogólne z intubacją 450
- Usunięcie zęba jednokorzeniowego 150
- Usunięcie zęba wielokorzeniowego 250
Usunięcie zęba jednokorzeniowego 150
Usunięcie zęba wielokorzeniowego 250
Usuwanie zębów zatrzymanych 500-1000
Usuwanie zębów dodatkowych 500
Resekcja zębów przednich 500
Resekcja zębów bocznych 800
Podcięcie wędzidełka wargi górnej (plastyka) 500
Podcięcie wędzidełka języka (plastyka) 200
Wycięcie przerostów błony śluzowej 500
Wycięcie kieszeni dziąsłowej 200
Operacje torbieli (zębopochodnych, kostnych, śluzowych) 600-1500
Blokada do gałęzi nerwów 100
Nacięcie i drenaż ropnia w znieczuleniu miejscowym 300
Wszczepienie implantu -
Czyszczenie wyrostków zębowych z podaniem emdogeinu 800
Przeszczep tkanek miękkich 600
Plastyka połączeń ustno-zatokowych 400
Odsłonięcie zęba ze wskazań ortodontycznych w znieczuleniu miejscowym 400
Zaopatrzenie krwawienia poekstrakcyjnego 150
Wycinanie drobnych zmian z badaniem histopatologicznym 200-800
Wszczepienie implantu -
Odbudowa protetyczna na implancie -
Operacje podniesienia dna zatoki -
Operacje odbudowy kości szczęki i żuchwy biomateriałami -
Specjalistyczne leczenie chorób przyzębia -
Odbudowy wyrostków zębowych -
Zachowawczo-ortopedyczne leczenie złamania kości -
Zachowawczo-ortopedyczne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowych -

Informacje na temat cen niepodanych zabiegów można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub telefonicznie pod numerem +32 358 77 00

Ceny zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji.

Drobne zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej »
Usługa Cena (PLN)
Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego 200-800
Repozycja zwichniętej żuchwy 500-1000
Szycie rany błony śluzowej 200
Szycie rany skóry (ponad 3 szwy) 270
Szycie małej rany skóry (do 3 szwów) 150
Zdjęcie szwów 100
Zmiana opatrunku 100
Przeleczenie i resekcja zęba wybitego po urazie 600
Pokrycie bezpośrednie miazgi zęba 200
Ekstyrpacja miazgi i opatrunek tymczasowy 400

Ceny operacji oraz zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji.

OKULISTYKA

Konsultacje »
Usługa Cena (PLN)
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna podstawowa 120
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna siatkówkowa 180
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna profesorska 250
Kwalifikacja do operacji zaćmy 200
Kwalifikacja do operacji zaćmy (soczewki toryczne i multifokalne) 250
Kwalifikacja do operacji zaćmy z jaskrą 250
Kwalifikacja do operacji jaskry 250
Kwalifikacja do zabiegu witrektomii 250
Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej 200
Kwalifikacja do operacji zeza 150
Kwalifikacja do drobnego zabiegu 100
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z doborem okularów 80
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z jaskrą z doborem okularów 80
Badanie kontrolne po zabiegu witrektomii 80

Zabiegi okulistyczne »
Usługa Cena (PLN)

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem jednoczęściowej zwijalnej soczewki sferycznej ZEISS

3100

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego ALCON Acrysof IQ Natural

3700

Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki torycznej ALCON Acrysof Toric lub analogicznej ZEISS, Human Optics lub Lentis

4800
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki multifokalnej:
- Lentis Comfort 4950
- Lentis Mplus lub Human Optics diffractiva 5800
- ZEISS LISA 6000
- ALCON Acrysof ReSTOR Natural lub ZEISS LISA tri (trzyogniskowa) 6800
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki multifokalnej torycznej:
- Lentis Mplus Toric 6950
- ALCON Acrysof ReSTOR Toric Natural 7800

Zabieg łączony usunięcia zaćmy z jaskrą wraz ze wszczepem soczewki zwijalnej

5000

Operacja jaskry

3300
Operacja jaskry z zastosowaniem implantu drenującego ExPress 5500

Operacja witrektomii

5600

Operacja witrektomii z zastosowaniem oleju silikonowego i/lub gazu

6000

Operacja łączona: witrektomia z jednoczasowym usunięciem zaćmy i wszczepem soczewki zwijalnej

7000
Operacja zeza 2500
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis 2300
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis w cukrzycowym obrzęku plamki 2000
Iniekcja doszklistkowa preparatu Jetrea 9800
Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex 6000
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea 1900
Brodawka/kaszak
od 350
Kępki żółte (jedna powieka) od 350
Operacje powiekowe od 600
Rany skóry (powierzchowne) od 350
Skrzydlik od 1000
Usunięcie gradówki od 350
Ostrzyknięcie gradówki od 200
Sondowanie dróg łzowych u dzieci od 300

W przypadku pozycji 1-6 cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.

W przypadku pozycji 7-12 cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.

W przypadku pozycji 18-25 w zależności od rozległości zabiegu.

W przypadku pozycji 17-22 cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.

W przypadku pozycji 1-25 ceny dotyczą zabiegów jednego oka, obejmują hospitalizację do 12 godzin.

Badania okulistyczne »
Usługa Cena (PLN)
Angiografia fluorescencyjna 200
Angiografia indocyjaninowa 700
OCT (dwoje oczu) 150
OCT (jedno oko) 100
Dokumentacja fotograficzna dna oka 70
Badanie histopatologiczne od 70
Badanie na synoptoforze 50
Komputerowe badanie wzroku 20
Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego 200
Kolejna perymetria 70
Perymetria (jedno oko) 50
Perymetria (dwoje oczu) 80
Płukanie kanalików łzowych 100
Pachymetria (jedno oko) 50
Pentacam 50
Posiew (jedno oko) 40
Tonometria komputerowa bezdotykowa 40
Tonometria aplanacyjna 40
Topografia rogówki z opisem 100
Topografia rogówki 50
USG gałki ocznej w prezentacji A i B (dwoje oczu) 80
Usługi okulistyczne - Laseroterapia »
Usługa Cena (PLN)
Fotokoagulacja ogniskowa  (jedno oko) 300
Panfotokoagulacja laserowa (jedno oko)  350
YAG (irydotomia, kapsulotomia, trabekuloplastyka) (jedno oko) 300
SLT (Selektywna Laserowa Trabekulektomia) (jedno oko) 400
Badanie kontrolne do 4 tygodni po zabiegu (jedno oko) 80
Usługi okulistyczne - Kontaktologia »
Usługa Cena (PLN)
Dobór soczewek miękkich sferycznych od 120
Dobór soczewek miękkich torycznych od 180
Dobór soczewek - stożek lub sztywne RGP od 640
Dobór soczewek bitorycznych od 780
Badanie kontrolne 50
Badanie dna oka 50
Wizyta specjalistyczna bez doboru soczewek 120
W przypadku pozycji 1-4 cena zależy od rodzaju dobieranych soczewek.

RTG

Zdjęcia rentgenowskie »
Usługa Cena (PLN)
Panoramiczne zdjęcie szczęk i żuchwy 60
Punktowe zdjęcie zęba  20
Zdjęcie celowane na ząb obrotnika 25
Zdjęcie celowane siodełka tureckiego 25
Zdjęcie czaszki PA + bok 40
Zdjęcie dłoni porównawcze PA 30
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe 40
Zdjęcie klatki piersiowej PA 35
Zdjęcie klatki piersiowej PA + bok 60
Zdjęcie kości krzyżowej AP + bok 35
Zdjęcie kości nosowej boczne 25
Zdjęcie kości ogonowej AP + bok 35
Zdjęcie kości piętowej boczne+ osiowe 30
Zdjęcie kości podudzia AP + bok 30
Zdjęcie kości ramieniowej AP + bok 30
Zdjęcie kości udowej AP + bok 35
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 55
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP + bok 55
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP + bok 30
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 30
Zdjęcie łopatki 25
Zdjęcie miednicy AP 35
Zdjęcie mostka boczne 25
Zdjęcie nadgarstka PA + bok 30
Zdjęcie obojczyka 25
Zdjęcie oczodołów PA + bok 30
Zdjęcie palca AP + bok 25
Zdjęcie pięt porównawcze boczne 25
Zdjęcie skoliozy całego kręgosłupa AP 40
Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze AP 35
Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze AP + bok 45
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 35
Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych 35
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe 50
Zdjęcie stawu barkowego AP 25
Zdjęcie stawu biodrowego 30
Zdjęcie stawu łokciowego AP + bok 30
Zdjęcie stóp porównawcze PA + bok 35
Zdjęcie twarzoczaszki 30
Zdjęcie uszu 40
Zdjęcie zatok 35
Zdjęcie żeber skośne 30
Zdjęcie żuchwy PA 30
Zdjęcie żuchwy skośne wg Cieszyńskiego 30
Wynik badania RTG na kliszy 15

W cenie zawarty jest zapis zdjęć na płycie CD oraz opis radiologiczny (nie dotyczy punktowych zdjęć zęba, dla których opisy nie są wykonywane).

Opis jest wykonywany w ciągu 2-3 dni roboczych.

INNE

Pozostałe usługi »
Usługa Cena (PLN)
Hospitalizacja - 1 doba 300
Hospitalizacja dzienna - do 12 godzin 150
Pobranie wymazu 55
Znieczulenie ogólne dożylne 250
Znieczulenie ogólne z intubacją 500
Indywidualna opieka pielęgniarska - do 12 godzin 350
Wypisanie recepty 20
Wypisanie zaświadczenia lekarskiego /cena netto/ 80

Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na wszystkie zabiegi i operacje, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 2000 PLN. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu, wykonywane są na miejscu przez personel Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT.