Centrum Medyczne MAVIT | Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Badania audiologiczne w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT Pacjent może poddać się następującym badaniom audiologicznym:

Badanie audiometryczne

Audiometria tonalna

Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. Intensywność najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku określa próg słyszenia. W audiometrii tonalnej próg słyszenia określa się przy kilku różnych częstotliwościach dźwięku. Technik audiologii zaprasza Pacjenta do specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej, gdzie Pacjentowi zakładane są słuchawki oraz otrzymuje on tzw. przycisk odpowiedzi.
Do ucha podawany jest ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zadaniem Pacjenta jest sygnalizowanie, przez naciśnięcie przycisku, poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po każdej odpowiedzi oznaczającej zasłyszany dźwięk, osoba badająca zmniejsza głośność. W ten sposób oznaczany jest najcichszy sygnał słyszany przez Pacjenta. Po wykonaniu badania dla jednego ucha powtarzane jest ono dla ucha przeciwnego.
Wynik audiometrii tonalnej Pacjent otrzymuje w postaci wykresu zwanego audiogramem tonalnym.

Audiometria mowy

Audiometria mowy uzupełnia audiometrię tonalną i jej wynik. W tego rodzaju badaniu nie są używane czyste dźwięki, a słowa. Badanie informuje o tym, co osoba badana słyszy z języka mówionego. Do badania używa się list słownych dzielonych na sylaby. Pacjent słyszy w słuchawkach słowa odtwarzane z płyty CD z różną głośnością i proszony jest o ich powtarzanie. Tak jak w przypadku audiogramu tonalnego, wykreślana jest krzywa, odzwierciedlająca rezultaty testu.
Ukazuje to, jaki jest stopień zrozumiałości mowy przy danej głośności słów. Pozwala także odróżnić, czy błędy wynikają wyłącznie z osłabienia słuchu, czy też świadczą o problemach związanych z rozumieniem.

Audiometria w wolnym polu słuchowym

Badanie to przeprowadza się przy użyciu głośników podłączonych do audiometru i umieszczonych w odległości około 1 metra po obu stronach Pacjenta. Służy ono m. in. do oceny skuteczności dopasowania aparatów słuchowych. W badaniu audiometrii w wolnym polu najczęściej wykorzystuje się testy słuchowo - liczbowe, dzięki którym uzyskuje się informację o stopniu poprawy rozumienia mowy po zastosowaniu aparatu słuchowego, czy implantu ślimakowego.

Audiometria impedancyjna - tympanometria

Tympanometria polega na badaniu podatności błony bębenkowej w zależności od zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Badanie to umożliwia także ocenę stanu ucha środkowego: sztywność układu kosteczek, istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej. Tympanometria umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny.

Badanie metodą pomiaru otoemisji akustycznych

Badanie to pozwala na ocenę funkcji mechanicznych (czynności) ślimaka, dając cenne informacje o jego komórkach słuchowych. Badanie to wykonywane jest głównie u małych dzieci jako badanie przesiewowe.

Badanie potencjałów wywołanych
z pnia mózgu (BERA)

Badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA)

Badanie ABR jest specjalistycznym badaniem diagnostycznym polegającym na działaniu bodźcem dźwiękowym na receptory słuchu i rejestrowaniu zjawisk elektrycznych w mózgu, będących odpowiedzią na bodziec. Jest to metoda pozwalająca ocenić próg słyszenia zarówno u noworodków, jak i u dorosłych. 
W metodzie ABR wprowadza się przez słuchawki do ucha dwa typy dźwięków: trzaski lub tony. ABR daje informacje o funkcji drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu. Reakcja na trzaski zostaje zapisana, dając tym samym szacunkową wartość czułości słuchu.

Badanie BERA wykonuje się z wykorzystaniem zamieszczonych na głowie pacjenta czułych elektrod połączonych z systemem komputerowym umożliwiającym rejestrację potencjałów słuchowych. Badanie jest nieinwazyjne i precyzyjnie określa miejsce uszkodzenia słuchu na drodze słuchowej.

Wymaga od Pacjenta wyciszenia i odprężenia. W przypadku małych dzieci badanie przeprowadza się w trakcie fizjologicznego snu dziecka, dlatego istotna jest pomoc Rodziców w przygotowaniu dziecka do tego badania.

 

Jeżeli podejrzewasz u siebie problemy ze słuchem i nie wiesz, jakiemu badaniu powinieneś się poddać by je wykluczyć lub zdiagnozować - zgłoś się na konsultację audiologiczną do Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT!